•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 33 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Waryńskiego nr 33 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego nr 33

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt: "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Bankowa 1, ul. Dzierżoniowska 24, ul. Kopernika 3, ul. Słoneczna 18, ul. Wodna 29, ul. Wolności 11, ul. 1 Maja 45

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 19-08-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 9 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Postawienie pieca kaflowego  w lokalu mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Bielawie".Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 07-08-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną w sprawie wykonania:

"Remont stropu w lokalu mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 20/4 w Bielawie". - PobierzOfertę należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 25-07-2019 - Pobierz


 

 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz

ADRES:
58-260 Bielawa, ul. Górska 8/10, ul. Żeromskiego 62/11, ul. 3 Maja 58/6, ul. Piastowska 27/7, ul. Żeromskiego 13/9, ul. Wolności 65/6

Protokół z otwarcia ofert w dniu 08-07-2019 - POBIERZ

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela nieruchomości położonej przy ul. Wolności nr 118 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiana stropu po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 118 w Bielawie" - Pobierz

 ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności  nr 118

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.07.2019 r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 04-07-2019 - POBIERZ


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Kontrole okresowe (roczne i pięcioletnie) stanu technicznego wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, wewnętrznych instalacji gazowych oraz stanu technicznego obiektów budowlanych, będących własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie."

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 

Oferty należy składać do dnia 26.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 26-06-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 02-07-2019.
- Pobierz


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej nr 11 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki karpiówki" - Pobierz

 ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Akacjowa nr 11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019 r. o godz. 13.00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 24-06-2019 - POBIERZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana pokryć dachowych na nowe: z dachówki cementowej na budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 4, dachówki karpiówki na budynku przy ul. Piastowskiej nr 29 oraz papy termozgrzewalnej na budynku przy ul. Kopernika nr 29 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 

Oferty należy składać do dnia 25.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 25-06-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08-07-2019 - PobierzMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 29 nr  w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji pionowej i drenażu od ulicy" - Wolności 29. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz