•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Szanowni mieszkańcy,

w związku z podjęciem Uchwały Nr III/43/2018 przez Radę Miejską Bielawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.2019.371) uprzejmie informujemy, iż następuje:

zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 lutego 2019 roku wynosi:

- 21,00 zł miesięcznie/za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 28,00 zł miesięcznie/za osobę, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.