•  
  •  
  •  
  •  
  •  

29 czerwca 2018 roku na stronie internetowej www.tvsudecka.pl redaktor naczelny
Adam Pachura zrealizował i opublikował materiał prasowy pt.
,,Termomodernizacja z dziurawym dachem".
Zdaniem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych materiał prasowy, ukazujący
termomodernizację budynku przy ulicy Strażackiej 5 w Bielawie, został wykonany przez
redaktora Pachurę w sposób nierzetelny, jednostronny i z naruszeniem ustawy Prawo Prasowe.
Nieprawdą jest bowiem stwierdzenie cyt.:
,,Problem w tym, że w projekcie zapewniano środki na docieplenie budynku i wymianę okien.
Zapomniano natomiast o dziurawym dachu, z którego podczas deszczu leje się woda przez
wszystkie piętra"
Gdyby redaktor Pachura zwrócił się o udzielenie informacji w Miejskim Zarządzie Budynków
Mieszkalnych lub w Urzędzie Miejskim, dowiedziałby się, że gmina absolutnie nie pominęła
przy realizacji inwestycji, tak ważnej kwestii, jak wymiana dachu.
Po stwierdzeniu w dniu 17.05.2018 roku złego stanu pokrycia dachowego budynku przy ulicy
Strażackiej 5, MZBM Sp. z o.o. podjął decyzję o wykonaniu jego modernizacji. Materiał prasowy
został więc zrealizowany przez Telewizję Sudecką w trakcie modernizacji dachu, a incydent
związany z przeciekającym dachem, był efektem złego zabezpieczenia dachu przez firmę
realizującą zlecenie. Należy dodać, że modernizacja dachu została już zakończona (2.07.2018 r.)
oraz odebrana przez MZBM i przedstawiciela lokatorów (3.07.2018 r.).
Materiał prasowy został zrealizowany przez redaktora Pachurę w sposób nierzetelny
i z pominięciem możliwości udzielenia informacji przez właściciela budynku i zarządcę
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

                                                                                                                
                                                                                                               Prezes
                                                                                                               Janusz Cąber