•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarządzenie Nr 78/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 118,59 m przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego 7 w Bielawie - pobierz