•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zarządzenie Nr 99/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 118,59 m przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego 7 w Bielawie - pobierz

Zarządzenie Nr 101/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 114,46 m przy ul. 3 Maja 23 w Bielawie - pobierz


Protokół z przeprowadzonego w dniu 05.06.2019 przetargu dotyczącego oddania w najem lokalu niemieszkalnego (użytkowego) w  Bielawie przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego 7. - pobierz