•  
  •  
  •  
  •  
  •  
W piątek 24 maja w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące finansowania inwestycji polepszających efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządów komunalnych oraz wspólnot z całego powiatu dzierżoniowskiego.

https://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/66815,niskooprocentowane-kredyty-na-polepszenie-efektywnosci-energetycznej-budynkow