•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przypomina,że zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 180 ze zm. ) art. 7 ust. 11 w przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma jakiekolwiek zadłużenie za zajmowany lokal mieszkalny, w drodze decyzji administracyjnej wstrzymuje się jego wypłatę do czasu uregulowania zaległości.

W przypadku gdy zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy, decyzja wygasa. Jeżeli natomiast należność uregulowano w/w terminie dodatek zostanie wypłacony za okres, w którym wypłatę wstrzymano.