•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarządzenie Nr 219/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 114,46m2 przy ul. 3 Maja 23 w Bielawie - pobierz