Modernizacja mieszkań lub innego typu lokali poprawia ich estetykę oraz podnosi standard i komfort użytkowania. Dlatego też spółka MZBM zachęca mieszkańców do wykonywania remontów i pozostałych prac modernizacyjnych, a także proponuje pomoc w ich realizacji.

Jednocześnie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie przypomina właścicielom i najemcom, że przed rozpoczęciem remontu warto zapoznać się z przepisami prawa budowlanego. Bardzo często bowiem inwestor wykonujący poszczególne prace, powinien uzyskać niezbędne dokumenty. Specjalnie dla Państwa prezentujemy poniżej najważniejsze z nich:

* Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego:

 • wstępna opinia kominiarska określająca sposób odprowadzenia spalin od kotła oraz zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewnej,
 • warunki przyłączeniowe do instalacji gazowej dla celów grzewczych z Zakładu Gazowniczego (PGNiG),
 • zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego
Po wykonaniu należy uzyskać – pozytywną opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia kotła; wykonania i funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

* Wykonanie centralnego ogrzewania z piecem na paliwo stałe:

 • wstępna opinia kominiarska określająca sposób odprowadzenia spalin od kotła oraz zapewnienia wentylacji naw-wyw.
 • zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
Po wykonaniu należy uzyskać – pozytywną opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia kotła; wykonania i funkcjonowania wen. nawiewno-wywiewnej w lokalu.

* Adaptacja nieużytkowej części budynku na cele mieszkalne:

 • rysunek techniczny określający zakres przebudowy wraz z wymiarami,
 • zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zawarcie umowy o adaptacje
Po zakończeniu robót należy wykonać - inwentaryzację powykonawczą nowo powstałych pomieszczeń wraz z wymiarami i uzyskać oświadczenie osoby nadzorującej prace o prawidłowości wykonania robót.

* Wymiana (wykonanie) instalacji gazowej i elektrycznej w mieszkaniu:

 • zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zawarcie umowy na remont lokalu mieszkalnego

* Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowym:

 • zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
 • zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zgoda konserwatora zabytków

* Prace, takie jak:

 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu z zachowaniem istniejących wymiarów,
 • Malowanie lokalu,
 • Częściowa naprawa tynków,
 • Wymiana podłóg,
 • Ułożenie płytek podłogowych lub ściennych
wymagają jedynie uzyskania zgody Zarządcy lub Współwłaścicieli budynku.

* Roboty modernizacyjne lokalu mieszkalnego polegające na:

 • Wygrodzeniu łazienki i WC z części lokalu mieszkalnego,
 • Zmianie struktury mieszkania (zmiana funkcji pomieszczeń, budowa ścianek działowych lub ich wyburzenie),
 • Zmianie układu funkcjonalnego mieszkania połączona z przebudową ścian konstrukcyjnych:
 • rysunek techniczny określający zakres przebudowy wraz z wymiarami pomieszczeń,
 • zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
 • uzyskanie zgody lub pozwolenia na budowę ze Starosty Dzierżoniowskiego,
 • zawarcie umowy na remont.
Po wykonaniu robót należy wykonać: - inwentaryzację powykonawczą pomieszczeń w lokalu wraz z wymiarami; uzyskać oświadczenie osoby nadzorującej prace o prawidłowości wykonania robót (opinię kominiarską potwierdzającą prawidłowość wykonania i funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu łazienki lub WC)