•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dział Lokalowy Prowadzi sprawy w szczególności:

 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkań.
 2. Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie przydziału mieszkań oraz przekazywanie informacji o przydziałach mieszkań do Burmistrza.
 3. Nadzór i współpraca przy realizacji wyroków sądowych o eksmisję.
 4. Przeciwdziałanie przypadkom bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania remontów mieszkań na koszt przyszłego najemcy.
 6. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku prawnego w zakresie praw lokalowych.
 7. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wolnych lokali oraz podejmowania działań w celu uregulowania sytuacji prawnej.
 8. Nadzór nad realizacją umów o administrowanie w zakresie gospodarki lokalowej.
 9. Współpraca z Działem Czynszów i Windykacji w zakresie prowadzonej egzekucji w stosunku do osób posiadających zadłużenie z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych.