•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 05 do 13 sierpnia 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku tj. maj, czerwiec, lipiec.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz lokali socjalnych.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 23 do 31 maja 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego wniosku udokumentują, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:


* nie mniej niż 100% i nie przekracza 350% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym: od 1.100,00zł. do 3.850,00zł.

* nie mniej niż 75% i nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym: od 825,00zł. do 2.310,00zł.


Waloryzacja 2019 - informacja - plik do pobrania
Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz lokali socjalnych.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 20 do 28 lutego 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. listopad, grudzień 2018 r. oraz styczeń 2019 r.

W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.