•  
  •  
  •  
  •  
  •  

15.07.2014r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Bielawy, którym wskazano lokale do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie i na własny koszt. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z prawidłowym wykonywaniem remontów i modernizacji lokali. Przedstawiono problematykę uzyskania niezbędnych dokumentów oraz przebieg prac remontowych, co pomoże sprawniej pokonać bariery biurokratyczne oraz spowoduje odbiór lokali bez przeszkód.

Przedstawiciele spółki są do Państwa dyspozycji w omówionym zakresie i będą służyć pomocą w taki sposób by część formalna realizowanego przez Państwa remontu odbywała się bez problemów. Ponadto informujemy, że wszystkie osoby planujące remonty, modernizację lub adaptację zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie Zarządcę. Spółka przygotowała dla Państwa mini przewodnik pt. „Remonty lokali" w formie ulotki, która pozwala zorientować się jakie dokumenty i formalności niezbędne są do prawidłowego postępowania w sprawach remontowych aby w przyszłości uniknąć trudnych procesów legalizacyjnych następujących po samowolach budowlanych. Dotyczy to głównie najemców, którzy dokonują zmian struktur powierzchni bez uzyskania zgody właściciela lub właścicieli, którzy dokonują ingerencji w części wspólne nieruchomości bez zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.