•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.

Załącznik