•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, informuje że lokal przy ul. Piastowskiej 51/10 w Bielawie został wyłączony z listy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie i na własny koszt. Lokal ten został wskazany jako lokal zamienny.