•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie na własny koszt

Załącznik