•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych i osoby wskazane do najmu lokali do zasiedlenia z kaucją oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych oraz osoby wskazane do najmu pomieszczeń tymczasowych


Załącznik