•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

Więcej informacji w załączeniu...

Wnioskodawcy zapraszani są od godz. 9.05 w kolejności lokali zgodnej z wykazem podanym do publicznej wiadomości.

Wejście za okazaniem dowodu tożsamości