•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych osoby wskazane do najmu lokali socjalnych oraz do najmu lokali do zasiedlenia z kaucją.


Załącznik