•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych oraz do najmu lokali z kaucją

Załącznik