•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych oraz najmu lokalu w budynku przy ul. Żeromskiego 19a

Załącznik