•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego wniosku udokumentują, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:


* nie mniej niż 100% i nie przekracza 350% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym: od 1.100,00zł. do 3.850,00zł.

* nie mniej niż 75% i nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym: od 825,00zł. do 2.310,00zł.


Waloryzacja 2019 - informacja - plik do pobrania