•  
  •  
  •  
  •  
  •  
W związku z wejściem w życie UCHWAŁY NR XXXIV/354/13 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych, obowiązuje nowy wzór wniosku dotyczący wykupu lokali mieszkalnych.

Procedura składania wniosku:

1. Wnioskodawca po wypełnieniu i podpisaniu części A, składa wniosek do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie.

2. Zarządca wypełnia część B i C wniosku.

3. Po uzgodnieniu treści wniosku i jego podpisaniu przez Wnioskodawcę i Zarządcę (str. nr 4) , kompletny wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl.Wolności 1.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.mzbmbielawa.pl w zakładce „Pliki do pobrania”

oraz na stronie BIP-u Urzędu Miejskiego w Bielawie: BIP

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego - plik do pobrania

UCHWAŁA NR XXXIV/354/13 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych - plik do pobrania