•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, informuje że po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, na wykaz wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali z listy podanej do publicznej wiadomości dnia 10.12.2013 r. dopisuje się Wnioskodawczynię Panią Justynę Pasiak. Adresy lokali w Bielawie, na które Wnioskodawczyni została zakwalifikowana: ul. Brzeżna 25/6; ul. Wolności 123/1; ul. Obr. Westerplatte 48/7