•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie na własny koszt

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, informuje że lokal przy ul. Piastowskiej 51/10 w Bielawie został wyłączony z listy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych i osoby wskazane do najmu lokali do zasiedlenia z kaucją oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 04 do 13 listopada 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. sierpień, wrzesień, październik 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz do zasiedlenia z kaucją.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 15 do 23 września 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. czerwiec, lipiec, sierpień 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

15.07.2014r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Bielawy, którym wskazano lokale do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie i na własny koszt. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z prawidłowym wykonywaniem remontów i modernizacji lokali. Przedstawiono problematykę uzyskania niezbędnych dokumentów oraz przebieg prac remontowych, co pomoże sprawniej pokonać bariery biurokratyczne oraz spowoduje odbiór lokali bez przeszkód.