•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 15 do 23 września 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. czerwiec, lipiec, sierpień 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

15.07.2014r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Bielawy, którym wskazano lokale do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie i na własny koszt. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z prawidłowym wykonywaniem remontów i modernizacji lokali. Przedstawiono problematykę uzyskania niezbędnych dokumentów oraz przebieg prac remontowych, co pomoże sprawniej pokonać bariery biurokratyczne oraz spowoduje odbiór lokali bez przeszkód.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 16 do 24 lipca 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. kwiecień, maj, czerwiec 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych oraz osoba wskazana do najmu pomieszczenia tymczasowego.

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

Więcej informacji w załączeniu...

Wnioskodawcy zakwalifikowani zapraszani są od godz. 15.45 w kolejności lokali zgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości.

Więcej informacji w załączeniu...

Wejście za okazaniem dowodu tożsamości

W Bielawie trwa realizacja programu, na który miasto pozyskało 93 tysiące złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt prowadzony jest wspólnie przez Urząd Miejski w Bielawie, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Misję Nowa Nadzieja.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 13 do 21 maja 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. luty, marzec, kwiecień 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.