•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 16 do 24 lipca 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. kwiecień, maj, czerwiec 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych oraz osoba wskazana do najmu pomieszczenia tymczasowego.

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

Więcej informacji w załączeniu...

Wnioskodawcy zakwalifikowani zapraszani są od godz. 15.45 w kolejności lokali zgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości.

Więcej informacji w załączeniu...

Wejście za okazaniem dowodu tożsamości

W Bielawie trwa realizacja programu, na który miasto pozyskało 93 tysiące złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt prowadzony jest wspólnie przez Urząd Miejski w Bielawie, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Misję Nowa Nadzieja.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 13 do 21 maja 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. luty, marzec, kwiecień 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz osoby wskazane do najmu lokali socjalnych.

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

Uchwała nr V/60/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa.

W związku z wejściem w życie UCHWAŁY NR XXXIV/354/13 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych, obowiązuje nowy wzór wniosku dotyczący wykupu lokali mieszkalnych.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 12 do 20 marca 2014 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. grudzień 2013 r., styczeń, luty 2014 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.