•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, informuje że po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, na wykaz wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali z listy podanej do publicznej wiadomości

Zaproszenie na Społeczną Komisję Mieszkaniową, która odbędzie się - 17.02.2014 r. o godz. 15.00 w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.