•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Od 01 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o własności lokali. Nowelizacja zawiera zmiany, które będą miały znaczenie dla funkcjonowania części obecnie “małych” wspólnot mieszkaniowych i zarządu nieruchomością wspólną.

2 lipca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r .o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. ustawę o własności lokali z 24 czerwca 1994 r., wprowadzając bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu tzw. małych wspólnot mieszkaniowych (składających się z nie więcej niż siedmiu lokali).

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 29.08.2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku dotyczący wykupu lokali mieszkalnych.

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego - plik do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem porządku domowego i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie informuje, że z końcem marca 2015 roku dobiegły końca zebrania roczne Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez tutejszą Spółkę. Zarządca złożył członkom poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2014, w celu oceny jego pracy i przyjęcia rocznego sprawozdania.

W dniu 4 sierpnia 2014 roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie Platformy Współpracy na Rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Tematem spotkania był problem zagospodarowania terenów wokół budynków. Mieszkańcy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym temacie.

W dniu 26.06.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Współpracy na Rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Członkowie  Wspólnot Mieszkaniowych obecni na spotkaniu wnieśli swoje uwagi i pytania do projektu Regulaminu Rozliczania Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków.

W dniu 29.05.2014 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp.z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie aktywnych członków Wspólnot Mieszkaniowych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w Platformie Współpracy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.

I Forum Wspólnot Mieszkaniowych za nami
9 maja w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości odbyło się I Forum Wspólnot Mieszkaniowych, którego organizatorem był Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Bielawa.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje właścicieli lokali mieszkalnych, że jak każdego roku w okresie od 04.03.2019 r. do 13.04.2019 r. będą się odbywały roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Celem zebrania jest między innymi ustalenie planu gospodarczego wraz z wysokościami zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną.