•  
  •  
  •  
  •  
  •  
I Forum Wspólnot Mieszkaniowych za nami
9 maja w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości odbyło się I Forum Wspólnot Mieszkaniowych, którego organizatorem był Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Bielawa.

Forum było odpowiedzią na zapotrzebowanie spotkań przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, które klienci MZBM wyrazili w przeprowadzonym przez spółkę badaniu ankietowym.W trakcie piątkowego spotkania omówiono większość najważniejszych tematów, którymi interesują się właściciele budynków zarządzanych przez MZBM. Rozmawiano więc między innymi o sposobie rozliczania opłat za wodę, gospodarce odpadami i zagospodarowaniu podwórek. Istotnym tematem była oczywiście kwestia remontów budynków. Podczas forum podsumowano także zakończone niedawno roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych.
Przedstawiciele wspólnot podkreślali dobrą współpracę z zarządcą swoich budynków, jednocześnie wskazując możliwości udoskonalenia komunikacji pomiędzy mieszkańcami
a spółką.Jednym z efektów Forum było powołanie tzw Platformy Współpracy pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a MZBM. Inicjatywa ma na celu polepszenie komunikacji, szybsze podejmowanie decyzji i poznanie wszystkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec zarządcy. W trakcie spotkania do Platformy Współpracy zgłosiło się kilkanaście osób.
Większość uczestników spotkania podkreślała, że forum powinno odbywać się każdego roku, ponieważ jest to świetna okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wspólnotami oraz do zacieśniania współpracy z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych. Przedstawiciele bielawskiej spółki zapowiedzieli, że będą kontynuować tę inicjatywę.