•  
  •  
  •  
  •  
  •  
W dniu 29.05.2014 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp.z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie aktywnych członków Wspólnot Mieszkaniowych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w Platformie Współpracy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.

Poszczególni członkowie przedstawili swoje dotychczasowe osiągnięcia na gruncie zarządzania nieruchomością wspólną oraz wymienili się doświadczeniami. Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawili projekt Regulaminu Rozliczania Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków, który po zaaprobowaniu go przez uczestników spotkania i naniesieniu ewentualnych poprawek zostanie przedłożony na kolejnych zebraniach rocznych Wspólnot Mieszkaniowych. Interesująca dyskusja wywiązała się w temacie sposobu wywozu i rozliczania odpadów wielkogabarytowych.

Uczestnicy przedstawili wiele ciekawych propozycji, które będą obecnie konsultowane z Urzędem Miejskim w Bielawie. Właściciele poruszyli również najbardziej bolącą ich kwestię, a mianowicie brak zainteresowania ze strony wielu współwłaścicieli sprawami ich nieruchomości, co znacznie utrudnia podejmowanie decyzji i skuteczne działanie wspólnot mieszkaniowych. W trakcie rozmów uczestnicy zgłosili szereg propozycji dot. tematyki kolejnych spotkań. Termin następnego spotkania zaplanowano na koniec czerwca br. W imieniu Spółki bardzo dziękujemy za owocną  i interesującą dyskusję oraz zachęcamy innych do wymiany poglądów dotyczących zarządzania nieruchomościami w ramach Platformy Współpracy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Bielawie.