•  
  •  
  •  
  •  
  •  
W dniu 26.06.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Współpracy na Rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Członkowie  Wspólnot Mieszkaniowych obecni na spotkaniu wnieśli swoje uwagi i pytania do projektu Regulaminu Rozliczania Zużycia Wody i Odprowadzania Ścieków. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez uczestników spotkania, i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostanie przedłożony na kolejnych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w celu uchwalenia go jako obowiązującą podstawę rozliczeń wody na budynkach. Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. poinformowali uczestników spotkania o poczynionych ustaleniach z Urzędem Miejskim w Bielawie w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Po dyskusji i wymianie spostrzeżeń i uwag w tym zakresie, zostanie przedłożona do Urzędu Miejskiego propozycja dot. nowych zasad wywozu odpadów wielkogabarytowych. Kolejnym tematem do dyskusji były warunki i zakres ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz omówienie złożonych ofert i ich porównanie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za inspirującą dyskusję i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.