•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie informuje, że z końcem marca 2015 roku dobiegły końca zebrania roczne Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez tutejszą Spółkę. Zarządca złożył członkom poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2014, w celu oceny jego pracy i przyjęcia rocznego sprawozdania.

Właścicielom nieruchomości przedstawiono sytuację finansową wspólnoty, opis stanu technicznego ich nieruchomości i potrzeby remontowe, w celu ustalenia planu gospodarczego na rok bieżący i najbliższe lata. Mając na względzie poruszane przez mieszkańców problemy w zakresie korzystania nieruchomości wspólnej na tegorocznych zebraniach została przedstawiona propozycja Regulaminu Porządku Domowego. Regulamin określa normy dot. porządku domowego obowiązujące na terenie danej nieruchomości. Przyjęty przez właścicieli regulamin stanowi podstawę do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób stale i uporczywie naruszających przyjęty ład. Projekt Regulaminu zamieszczony poniżej, dostępny jest również na naszej stroni internetowej w zakładce pliki do pobrania. Zainteresowanych treścią podjętych uchwał właścicieli, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej prosimy o kontakt z Działem Wspólnot Mieszkaniowych. Z wprowadzonymi przez właścicieli zmianami dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych dostępny w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych w siedzibie Spółki.