•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje właścicieli lokali mieszkalnych, że jak każdego roku w okresie od 19.02.2018 r. do 13.04.2018 r. będą się odbywały roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Celem zebrania jest między innymi ustalenie planu gospodarczego wraz z wysokościami zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niemożności wzięcia udziału w zebraniu osobiście istnieje możliwość udzielenia pisemnego pełnomocnictwa innej pełnoletniej osobie fizycznej. Szczegółowych informacji odnośnie udzielenia Pełnomocnictwa udziela dział Wspólnot Mieszkaniowych, pok. nr 4, lub telefonicznie pod nr tel. 74 833 42 53 wew. 21

Przypominamy, że uczestnictwo w zebraniu jest przywilejem, a zarazem obowiązkiem każdego właściciela lokalu, ponieważ daje możliwość wpływu na kształt ostatecznych uchwał podejmowanych na zebraniu oraz wniesienia i przedyskutowania z właścicielami uwag dotyczących funkcjonowania nieruchomości wspólnej.


GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2018 - prowadząca - Anna Markowska

GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2018 - prowadząca - Beata Masalska

GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2018 - prowadzący - Paweł Maziarz

GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2018 - prowadząca - Krystyna Wojtowicz

GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2018 - prowadzący - Jarosław Karpiński

GRAFIK ZEBRAŃ NA ROK 2018 - prowadzący - Michał Runowicz