•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 29.08.2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku dotyczący wykupu lokali mieszkalnych.

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego - plik do pobrania

Procedura składania wniosku:

1. Wnioskodawca po wypełnieniu i podpisaniu części A, składa wniosek do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie.

2. Zarządca wypełnia część B i C wniosku.

3. Po uzgodnieniu treści wniosku i jego podpisaniu przez Wnioskodawcę i Zarządcę (str. nr 4) , kompletny wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl.Wolności 1.

Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej www.mzbmbielawa.pl w zakładce „Pliki do pobrania”

UCHWAŁA NR 9/77/15 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych -plik do pobrania

Zarządzenie nr 217/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 26 lipca 2017 r. plik do pobrania