•  
  •  
  •  
  •  
  •  
I Forum Wspólnot Mieszkaniowych za nami
9 maja w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości odbyło się I Forum Wspólnot Mieszkaniowych, którego organizatorem był Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Bielawa.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp.zo.o. zaprasza na kolejne spotkanie organizowane dla mieszkańców Bielawy. Spotkanie odbędzie się 09.05.2014 r. w Art Inkubatorze przy ul. Piastowskiej 19 , o godzinie 17:00.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje właścicieli lokali mieszkalnych, że jak każdego roku w okresie od 04.03.2019 r. do 13.04.2019 r. będą się odbywały roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Celem zebrania jest między innymi ustalenie planu gospodarczego wraz z wysokościami zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną.