•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarząd jest jednoosobowy reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

Od 18 grudnia 2014 roku funkcję prezesa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych pełni  Janusz Cąber. Nowy prezes ma 62 lata, jest żonaty, ma dwie córki i wnuczkę. Posiada wieloletnie doświadczenie inwestycyjno-budowlane, które zdobywał zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Janusz Cąber jest znany nie tylko jako przedsiębiorca, ale także jako działacz społeczny. Chętnie udziela się charytatywnie wspomagając i organizując działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących. 
Oprócz tego pełni funkcję honorowego prezesa Klubu Sportowego Bielawianka i honorowego członka Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.

Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty w przebiegu kariery zawodowej prezesa MZBM Janusza Cąbera:

- Od stycznia 1973 roku do listopada 1978 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Bielawie na stanowisku inspektora do spraw budownictwa. 

- Od 1 grudnia 1978 roku do 30 czerwca 1983 roku dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bielawie. 

- Od 1 sierpnia 1983 roku do 30 października 2003 roku prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego w Bielawie przy ul. Lipowej. 

- Od 18 listopada 2003 roku do 27 listopada 2006 roku wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego. 

- Od 1 lutego 2007 roku do 31 stycznia 2012 roku dyrektor techniczny w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. 

- Od 30 marca 2012 roku do 30 listopada 2014 prywatny inwestor budowy dyskontu sieci Biedronka w Bielawie przy ul. Lipowej oraz inwestor fermy kur w Niemczy. 

- Od 1 czerwca 2014 roku do 8 grudnia 2014 roku prezes Zarządu Spółki CCH Inwest w Bielawie. 

- Od 18 grudnia 2014 roku prezes Zarządu w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie.