•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Uszczelnienie przewodu kominowego (14x14cm) masą ceramiczną w budynku przy ul. 1 Maja nr 17 w Bielawie" - POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie " - POBIERZ
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wykonania projektu budowlanego dotyczącego remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeżnej nr 35 w Bielawie" - POBIERZ
Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych pt. "Wymiana pokrycia dachowego z papy - część wysoka na budynku przy ul. Nowotki nr 4a w Bielawie"

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
Przedmiot zamówienia: "Wymiana pokrycia dachowego z papy - część wysoka przy ul. Nowotki nr 4a w Bielawie"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie 
Przedmiot zamówienia: "Wymiana pokrycia dachowego z papy przy ul. Strażackiej nr 1 w Bielawie"

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych pt. "Wykonanie tynków elewacji - ściana od ulicy Ostroszowickiej i ściana szczytowa od ACE RICO przy ul. Ostroszowickiej nr 6 w Bielawie"

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - Ostroszowicka  nr 6
Przedmiot zamówienia: "Wykonanie tynków elewacji - ściana od ulicy Ostroszowickiej i ściana szczytowa od ACE RICO przy ul. Ostroszowickiej nr 6 w Bielawie"