•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wykonanie tynków na ścianach oraz okładzin z płyt g-k na stropach w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Piastowskiej nr 3 w Bielawie" - POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.04.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku- zgodnie z projektem budowlanym" - POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.04.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.03.2019 - Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nr 65 przy ul. Wolności w Bielawie" - POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert z dnia 05.04.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
-
 
Załącznik
Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.03.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Informacja z otwarcia ofert - Załącznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania  - Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Renowacja drzwi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowobielawskiej nr 2, Piastowskiej nr 54 w Bielawie" - POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert z dnia 26.03.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik