•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych pt. "Wymiana pokrycia dachowego z papy - część wysoka na budynku przy ul. Nowotki nr 4a w Bielawie"

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
Przedmiot zamówienia: "Wymiana pokrycia dachowego z papy - część wysoka przy ul. Nowotki nr 4a w Bielawie"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie 
Przedmiot zamówienia: "Wymiana pokrycia dachowego z papy przy ul. Strażackiej nr 1 w Bielawie"

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych pt. "Wykonanie tynków elewacji - ściana od ulicy Ostroszowickiej i ściana szczytowa od ACE RICO przy ul. Ostroszowickiej nr 6 w Bielawie"

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - Ostroszowicka  nr 6
Przedmiot zamówienia: "Wykonanie tynków elewacji - ściana od ulicy Ostroszowickiej i ściana szczytowa od ACE RICO przy ul. Ostroszowickiej nr 6 w Bielawie"