•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie 
Przedmiot zamówienia: "Wymiana pokrycia dachowego z papy przy ul. Strażackiej nr 1 w Bielawie"
Termin realizacji zamówienia: 29.07.2016 r.
Miejsce i termin złożenia oferty: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 48 w Bielawie pok. nr 9 SEKRETARIAT do dnia 10.06.2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10.06.2016 r. godz. 10.00

Więcej informacji w załączniku: Pobierz