•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Z procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO netto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
Przedmiot zamówienia: "Wymiana pokrycia dachowego z papy - część wysoka przy ul. Nowotki nr 4a w Bielawie"
Termin realizacji zamówienia: 12.08.2016 r.
Miejsce i termin złożenia oferty: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 48 w Bielawie pok. nr 9 SEKRETARIAT do dnia 22.06.2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22.06.2016 r. godz. 11.00

Więcej informacji w załączniku: Pobierz