•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych pt. "Wymiana pokrycia dachowego z papy - część wysoka na budynku przy ul. Nowotki nr 4a w Bielawie"
Więcej informacji w załączniku: Pobierz