•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na awaryjne roboty remontowe. Przedmiot zamówienia: "Roboty remontowe hydrauliczne, których celem jest bieżąca konserwacja obiektów budowlanych dla utrzymania ich w dobrym stanie technicznym lub usuwanie przyczyn i skutków awarii w tych obiektach oraz całodobowe pogotowie hydraulicznego" - POBIERZ