•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm/ pn.: ''Kompleksowa obsługa prawna Spółka" - POBIERZ