•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wymiana drzwi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolności 104, Brzeżnej 35, Strażackiej 9a, Kopernika 30 w Bielawie" - POBIERZ


Protokół z otwarcia ofert w dniu 06-05-2019 - POBIERZ


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 07-05-2019 - POBIERZ