•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Renowacja drzwi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowobielawskiej nr 2, Piastowskiej nr 54 w Bielawie" - POBIERZ