•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Wykonanie tynków na ścianach oraz okładzin z płyt g-k na stropach w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Piastowskiej nr 3 w Bielawie" - POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.04.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik