•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych do zasiedlenia" - Pobierz
ADRES: 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 48/2, ul. Sienkiewicza 5/9, ul. Dzierżoniowska 26/7

Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.05.2019 r. o godz. 13:00 - Pobierz