•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela nieruchomości położonej przy ul. Wolności nr 118 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiana stropu po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 118 w Bielawie" - Pobierz

 ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności  nr 118

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.07.2019 r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 04-07-2019 - POBIERZ