•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 9 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Postawienie pieca kaflowego  w lokalu mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Bielawie".Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert w dniu 07-08-2019 - Pobierz