•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt: "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Bankowa 1, ul. Dzierżoniowska 24, ul. Kopernika 3, ul. Słoneczna 18, ul. Wodna 29, ul. Wolności 11, ul. 1 Maja 45

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 19-08-2019 - Pobierz