•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słomiana 8 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Słomianej 8 w Bielawie"

 ADRES: 58-260 Bielawa, ul.Słomiana 8

UWAGA! -  Aktualizacja 11.09.2019r.  - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2019r. do godz. 9:00