•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Sienkiewicza 10 (drzwi), ul. Waryńskiego 3 (okna), ul. Piastowska 61 (okna), ul. Frankowskiego 21(okna), ul. Piastowska 57 (okno)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 31-10-2019 - Pobierz